Aktualności

  Myśliwi koła Łowieckiego Żubr w Olsztynie uwolnili jelenia, który wpadł w pułapkę zastawioną przez kłusownika. Po ryzykownej akcji ratunkowej młody byk szczęśliwie wrócił na łono natury.

Prośba - apeł Łowczego Krajowego i Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie o podpisanie petycji: TAK! Dla rodziny w łowisku.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Elblągu przy współudziale Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie oraz Komisji Kynologicznych przy Zarządzie Okręgowym w Elblągu i Olsztynie oraz Nadleśnictwa Młynary,

Zarząd Okręgowy wydał zarządzenie w sprawie organizacji oceny prawidłowości odstrzału byków (samców daniela i jelenia europejskiego) pozyskanych na terenie obwodów łowieckich leżących na terenie Okręgu Olsztyńskiego PZŁ przez myśliwych zagranicznych oraz myśliwych komercyjnych.