Aktualności

Kurs przygotowujący do egzaminów na selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania polowania odbędzie się w dniach 26 i 27 stycznia oraz 2 i 3 lutego. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie ZO PZŁ w Olsztynie, przy ul. Leśnej 8, od godz. 9.00.

Pismo Ministra Środowiska Oświadczenie Zarządu Głównego PZŁ
Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie zakończyły się kadencje Okręgowych Rad Łowieckich, a tym samym również kadencje komisji problemowych powoływanych przez ORŁ. W związku z powyższym Zarząd Okręgowy prosi o zgłaszanie chętnych osób do pracy w komisjach.

Poniżej znajduje się harmonogram prolongaty legitymacji PZŁ na 2019 r.   Harmonogram prolongaty legitymacji PZŁ - 2019 r.
W związku z wątpliwościami, zgłaszanymi  przez łowczych kół łowieckich na szkoleniu w dniu 10 grudnia br. , prezentujemy poniżej pisma Głównego Lekarza Weterynarii oraz Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego ze stycznia 2017 r. które określają ilość karmy jaka może być wykładana w celu nęcenia dzików, a jednoczenie nie narusza zakazu dokarmiania. Zwracamy jednocześnie uwagę, iż według obecnie obowiązujących przepisów dokarmianie dzików jest zabronione na terenie całego Kraju a nie tylko na obszarze  objętym ograniczeniami ( strefa czerwona) i obszarze zagrożenia (strefa niebieska).   Pisma ws ilości karmy na nęciskach