Aktualności

Źródło: https://www.pzlow.pl/strzelectwo-mysliwskie-otwiera-sie-na-dzieci/   Polski Związek Łowiecki przyjął rozwiązanie, które pozwala dzieciom myśliwych brać czynny udział w treningach i imprezach strzeleckich. 10 maja Naczelna Rada Łowiecka podjęła uchwałę Nr 361/21, która wprowadza w życie Legitymację Juniora Polskiego Związku Łowieckiego.

W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, regulującego m.in. warunki odbywania spotkań, pojawiła się możliwość dokończenia kursu na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania, rozpoczętego w październiku 2020 r.

W związku z postępującym łagodzeniem obostrzeń wynikających z epidemii COVID-19 Zarząd Okręgowy informuje o nowych terminach oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej pozyskanych w sezonie 2020/21.