Aktualności

BIULETYN 4/2018 Biuletyn Informacyjny Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie nr 4/2018  Biuletyn 4/2018         Kryteria oceny prawidłowości odstrzału saren rogaczy
W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. ustawy z dnia 22 marca 2018 r. – Prawo łowieckie, która wprowadziła zmiany m.in. w problematyce związanej z procedurami szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych, informujemy, iż podmiotem właściwym do przyjmowania wniosków o szacowanie szkód i ustalenie wysokości odszkodowania jest obecnie organ wykonawczy gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta), właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Poniżej zamieszczamy link do DZIENNIKA USTAW odnośnie zmiany ustawy Prawo łowieckie.   http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/651/1
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 tej ustawy informujemy, że zaplanowane imprezy kynologiczne: Próby Pracy Wyżłów i Psów Mysliwskich Małych Ras - 14 kwietnia br. oraz Regionalny Konkurs Pracy Dzikarzy - 12 maj. br w Olsztyńskim Okręgu PZŁ zostały odwołane.   Pismo ZG PZŁ
Petycja   Mazurska Okręgowa Rada Łowiecka przyjęła jednogłośnie petycję dnia 22.03.2018 r.