Aktualności

https://www.pzlow.pl/film-instruktazowy-dot-bioasekuracji/
Wyrazy szczerego żalu i współczucia dla Pawła Lisiaka oraz Rodziny z  powodu śmierci Taty składa Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie oraz społeczność myśliwska Warmii i Mazur.
W związku z utrzymującym się na terenie kraju zagrożeniem życia i zdrowia związanym z pandemią koronawirusa, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego zaleca, aby w kołach łowieckich, w których dochodzi do upływu kadencji członków zarządu, osoby te dalej pełniły swoje funkcje w organach koła na czas utrzymującego się zagrożenia.

Do czasu zajęcia stanowiska rządu w sprawie możliwości wykonywania polowań i szacowania szkód łowieckich w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.03.2020 r. , wobec ogromnej ilości pytań jakie do nas spływają informujemy, że odstrzał sanitarny, wspierający polskie rolnictwo, a zwłaszcza walkę z epidemią ASF, jest istotnym powodem do opuszczania domu.