Aktualności

Poniżej zamieszczamy link do strony internetowej Zarządu Głównego PZŁ odnośnie informacji dotyczącej ograniczeń w przemieszczaniu się osób na terenie naszego kraju.  https://www.pzlow.pl/dzialalnosc-mysliwych-wobec-nowych-ograniczen-w-przemieszczaniu-sie/  
Poniżej prezentujemy link do projektu Ustawy o zmianie ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Koleżanki i Koledzy. Poniżej publikujemy pismo z Ministerstwa Kimatu w sprawie opiniowania Rocznych Planów Łowieckich.   Pismo Ministerstwa Klimatu w sprawie Opiniowania Rocznych Planów Łowieckich