Aktualności

W sobotę - 29.02. br odbyły się IV Sportowe zawody w strzelectwie śrutowym o Puchar Tamed.pl. Poniżej fotorelacja, i wyniki.   Wyniki zawodów   tam7 tam8 tam6 tam5 tam4 tam2  
Infomujemy, że na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie widnieje informacja o złapaniu kłusownika. Kłusownictwo zostało ustalone na terenie obwodu łowieckiego Nr 215 dzierżawionego przez Koło Łowieckie "Leśnik" w Starych Jabłonkach. Proceder kłusownictwa trwał od kilku lat i tylko przy ścisłej współpracy członków Kola Łowieckiego "Leśnik" z Nadleśnictwem Dobrocin i Komisariatem Policji w Morągu udało się ten proceder zakończyć.

Informujemy, że materiały ze szkolenia dotyczące inwentaryzacji oraz sporządzania RPŁ znajdują się w zakładce DZIAŁY-GOSPODARKA ŁOWIECKA-PLANY ŁOWIECKIE https://www.pzlolsztyn.pl/dzialy/gospodarka-lowiecka.html
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w sprawie interpretacji umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem odstrzałów sanitarnych, poniżej prezentujemy informację potwierdzającej, iż aktualnie obowiązujące umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej /OC/ PZŁ oraz następstw nieszczęśliwych wypadków /NNW/ zapewniają ochronę ubezpieczeniową osobom wykonującym m.in. odstrzały sanitarne.

Informujemy, że w biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na stronie bip.warmia.mazury.pl, w zakładce Ochrona środowiska – Łowiectwo znajduje się projekt uchwały Sejmiku w sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo Łowieckie.