Zgodnie z okólnikiem nr 14/0/17 ZG PZŁ informujemy, że nastąpiła zmiana miejsca i terminu przeprowadzenia Krajowego Konkursu Kół Łowieckich z Ciechanowa na Poznań oraz terminu z 16-17 września 2017 r. na 23-24 września 2017 r. Jednocześnie uległy zmianie terminy zawodów "Puchar Jesieni" z 23 września na 16 września br. oraz "Puchar Łuczniczki" z 23 września na 17 września br.