Poniżej zamieszczemy oświadczenie Ministra Środowiska