Ocena prawidłowości odstrzału saren rogaczy pozyskanych w sezonie 2017/2018 na terenie obwodów łowieckich położonych w Okręgu Olsztyńskim PZŁ odbędzie się w dniach 21-27.10.2017 r. Szczegółowy harmonogram oceny poniżej.