W nawiązaniu do pisma Głównego Lekarza Weterynarii zamieszczamy poniżej wzór dokumentu dochodzenie epizootycznego (DDE), sporządzanego w przypadku każdego znalezionego padłego dzika lub dzików odstrzelonych, od których pobrane zostały próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF.

 

Pismo GLW

dokument 1

dokument 2