Poniżej prezentujemy stanowisko Ministra Środowiska w sprawie szkód w uprawach i płodach rolnych.

 

Stanowisko Ministra Środowiska w sprawie szkód w uprawach i płodach rolnych