Coroczna ocena prawidłowości odstrzału saren rogaczy, pozyskanych w sezonie 2018/2019 na terenie Okręgu Olsztyńskiego PZŁ odbędzie się w dniach 10-18.11.2018 r. Szczegółowy harmonogram oceny znajduje się poniżej.

 

Harmonogram oceny saren rogaczy 2018