Zarząd Okręgowy informuje, że zgodnie z art. 42 d ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oraz uchwałą nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15 grudnia 2015 r. w dniach 2-10 marca br. odbędzie się ocena prawidłowości odstrzału byków jeleni i danieli pozyskanych na terenie okręgu Olsztyńskiego PZŁ w sezonie 2018/2019.

Szczegółowy harmonogram oceny znajduje się poniżej.

 

Harmonogram oceny prawidłowości odstrzału byków jeleni i danieli pozyskanych w sezonie 2018/2019 na terenie obwodów łowieckich położonych w Okręgu Olsztyńskim PZŁ