18 lutego br. (poniedziałek) o godz. 17.00 w siedzibie ZO PZŁ w Olsztynie, przy ul. Leśnej 8 odbędzie się spotkanie szkoleniowe Łowczych kół łowieckich dzierżawiących obwody na terenie Olsztyńskiego Okręgu PZŁ.

 

Tematyką spotkania będzie:

- organizacja oceny prawidłowości odstrzału byków jeleni i danieli pozyskanych w sezonie 2018/2019 oraz wycena medalowa.

- informacja na temat zaawansowania wykonania planu pozyskania zwierzyny - zagrożenia - informacje przedstawią łowczowie kół.

- zasady organizacji i przeprowadzenia inwentaryzacji zwierzyny

- całość zagadnień związanych ze sporządzaniem, opiniowaniem, uzgadnianiem i zatwierdzaniem Rocznego Planu Łowieckiego - NOWY DRUK.

- sprawy bieżące