Zarząd Okręgowy na posiedzeniach w dniach 14 i 17 stycznia br. powołał komisje problemowe.

Składy poszczególnych komisji prezentujemy w zakładce Okręgowe Organy PZŁ - Komisje Problemowe