Poniżej znajduje się pismo Głównego Lekarza Weterynarii oraz dokument dochodzenia epizootycznego (DDE) w sprawie rozliczenia przez właściwych powiatowych lekarzy weterynarii dzików odstrzelonych w związku z wypłaceniem stawek za odstrzał dzików, zarówno w ramach realizacji rocznych planów łowieckich, jak również w ramach odstrzału sanitarnego w obszarze WAMTA.

 

 

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii

Dokument Dochodzenia Epizootycznego