Miło nam poinformować, że Koledzy z Okręgu Olsztyńskiego są członkami niżej wymienionych Naczelnych Organów PZŁ oraz komisji problemowych NRŁ:

- Kol. Zbigniew Korejwo - członek Kapituły Odznaczeń Łowieckich

- Kol. Marek Michniewicz - członek Kapituły Odznaczeń Łowieckich

- Kol. Dariusz Zalewski - przewodniczący Komisji Szkoleniowej

- Kol. Romuald Tański - członek Komisji Współpracy z Organizacjami Rolniczymi

- Kol. Aniela Smoczyńska - członek Komisji Promocji Łowiectwa

- Kol. Lech Serwotka - członek Komisji Edukacji Łowieckiej

- Kol. Wojciech Kościński - członek Komisji Zwierzyny Drobnej

- Kol. Mariusz Jakubowski - członek Komisji Wyceny Trofeów