Poniżej zamieszczamy pismo Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej  "Krzewienie Tradycji Łowieckiej" na rzecz ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie, projekt tej ustawy oraz formularz zbierania podpisów. Podpisy prosimy zbierać do końca sierpnia br., a wypełnione listy prosimy niezwłocznie przesłać do biura ZO PZŁ w Olsztynie.

 

Pismo Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt ustawy Prawo łowieckie

Formularz zbierania podpisów