Koleżanki i Koledzy, kandydaci do Polskiego Związku Łowieckiego. 

 

W dniu 1 lipca br. Zarząd Okręgowy podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia „Zasad prowadzenia szkoleń i egzaminów na podstawowe i selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania polowania, obowiązujące w ZO PZŁ w Olsztynie w czasie obowiązywania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii”. Uchwała ta zbiegła się w czasie z opublikowaniem na stronie www.pzlow.pl „Wytycznych do prowadzenia kursów, szkoleń i egzaminów w Polskim Związku Łowieckim w trakcie epidemii SARS-CoV-2”. Powyższe dokumenty szczegółowo opisują zasady jakie będą obowiązywały w czasie prowadzonych szkoleń i egzaminów, a ich stosowanie, naszym zdaniem, umożliwi bezpieczne dla zdrowia słuchaczy i wykładowców przeprowadzenia szkoleń i egzaminów.

Osoby, które chcą uczestniczyć w szkoleniu organizowanym przez ZO PZŁ są zobowiązane do szczegółowego zapoznania się z powyższymi dokumentami, gdyż zgłoszenie swojego uczestnictwa w kursie będzie oznaczało akceptację zasad, które będą obowiązywały w czasie szkoleń i egzaminów.

Zgłaszać się mogą osoby, które mają zaliczony staż łowiecki lub są z niego zwolnione.

 

Plan najbliższych szkoleń przedstawia się następująco

I szkolenie na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania – „LIPIEC 2020” odbędzie się w dniach od 11.07 do 01.08.

Uwaga, w trakcie kursu lipcowego nie będzie możliwości z korzystania z broni obiektowej !!!

II szkolenie na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania – „Sierpień 2020” odbędzie się w dniach od 08.08. do 30.08.

 

W każdym szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 30 osób. Zgłoszenia przyjmuje Biuro ZO PZŁ w Olsztynie. O zakwalifikowaniu do szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie będzie prowadzone w soboty i niedziele i zamknie się w czasie 7-8 spotkań, czyli będzie trwało ok. 1 miesiąca. Treningi strzeleckie odbędą się w godzinach popołudniowych, w wybrane soboty lub niedziele po zakończeniu zajęć teoretycznych w danym dniu.

Egzaminy odbędą się w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku, ok. 2 tygodnie od zakończenia zajęć teoretycznych.

Szkolenie na selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania polowania odbędzie się w pierwszej połowie września, o ile zgłosi się 30 chętnych – w chwili obecnej jest zapisanych 20 osób.

ZAPRASZAMY !!!

 

Zasady szkolenia

 

Wytyczne do prowadzenia kursów, szkoleń i egzaminów w Polskim Związku Łowieckim w trakcie epidemii SARS-CoV-2

 

OŚWIADCZENIE WS. UDZIAŁU W SZKOLENIACH, EGZAMINACH W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2