Darz Bór!

 

Pierwsze zajęcia na kursie dla kandydatów do PZŁ na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania „Październik 2020” rozpoczną się  3 października 2020 r. (sobota) o godz. 9.00 w siedzibie ZO PZŁ w Olsztynie przy ul. Leśnej 8. Na zajęcia zapraszamy wyłącznie osoby, które zgłosiły swoje uczestnictwo i zostały wpisane na listę. Osoby z poza listy nie będą uczestniczyć w szkoleniu.

Zajęcia 3 października są zajęciami obowiązkowymi i nieobecność na tych zajęciach skutkuje skreśleniem z listy kandydatów.

Kolejne zajęcia odbędą się 4 października (niedziela) również o godz. 9.00. Na początku tych zajęć zostaną omówione wszystkie sprawy organizacyjne dotyczące przebiegu całego szkolenia oraz sesji egzaminacyjnej.

Na szkolenie obowiązkowo zabieramy maseczkę lub przyłbicę oraz materiały piśmienne.