Zgodnie z terminarzem centralnych zawodów strzeleckich w dniu 22 maja 2021 r. na strzelnicy myśliwskiej w Gutkowie, planowane są zawody w ramach eliminacji ligi strzeleckiej.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w zawodach reguluje Regulamin Ligi Strzeleckiej oraz załączony Regulamin Zawodów w Strzelaniach Myśliwskich – eliminacji Ligi Strzeleckiej PZŁ.

Informujemy jednocześnie, że w wyniku przeprowadzonego losowania na myśliwskiej osi praktycznej rzutki będą podawane według rozpiski nr 8.

Organizatorzy zastrzegają jednocześnie możliwość zmniejszenia maksymalnej liczy uczestniczących zawodników, jeżeli będzie to wynikało z obowiązujących w dniu 22 maja obostrzeń sanitarnych spowodowanych epidemią COVID-19

 

REGULAMIN Zawodów w Strzelaniach Myśliwskich - eliminacjie Ligi Strzeleckiej PZŁ