Druki do pobrania

Formularz zgłoszenia adresów do wysyłki "Myśliwca"

pobierz plik w formacie word

pobierz plik w formacie pdf


Formularz zgłoszenia psa na imprezy kynologiczne

pobierz plik w formacie word

pobierz plik w formacie pdf


Dane osobowe myśliwego - aktualizacja

pobierz plik w formacie word

pobierz plik w formacie pdf


Karta ewidencyjna myśliwego

pobierz plik w formacie word

pobierz plik w formacie pdf


Protokół  z polowania zbiorowego

pobierz plik w formacie word

pobierz plik w formacie pdf


Roczny plan łowiecki

pobierz plik w formacie word

pobierz plik w formacie pdf


Wniosek o przyjęcie na staż

pobierz plik w formacie pdf


Protokół ubytku zwierzyny grubej

pobierz plik w formacie word

pobierz plik w formacie pdf


Wniosek o zmianę Rocznego Planu Łowieckiego

pobierz plik w formacie word

pobierz plik w formacie pdf


Protokół z inwentaryzacji zwierząt łownych oraz wybranych gatunków chronionych

pobierz plik w formacie word

pobierz plik w formacie pdf


Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia na rok 2013 dla kół łowieckich wraz z prezentacją wszystkich opcji

pobierz plik deklaracji w formacie word

pobierz plik deklaracji w formacie pdf

pobierz plik prezentacji w formacie PPT

pobierz plik prezentacji w formacie pdf


Wniosek o nadanie odznaki "Zasłużony dla Łowiectwa Warmii i Mazur"

pobierz plik w formacie word

pobierz plik w formacie pdf


Ankieta dotycząca drapieżników w obwodzie łowieckim

pobierz plik w formacie word


Regulamin polowań

pobierz plik w formacie word


Druk protokołu kontroli w łowiskach

pobierz plik w formacie pdf

pobierz plik w formacie word


Wniosek o nadanie Złotego Medal Zasługi Łowieckiej

pobierz plik w formacie pdf

pobierz plik w formacie word


Wniosek o nadanie odznaki „Zasłużonemu dla Łowiectwa Warmii i Mazur”

pobierz plik w formacie pdf

pobierz plik w formacie word


Wniosek o nadanie medalu „Zasłużony Myśliwy Warmii i Mazur”

pobierz plik w formacie pdf

pobierz plik w formacie word


Prezentacja "Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich oraz OHZ PZŁ za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych. TU Allianz Polska SA"

pobierz plik w formacie pdf

pobierz plik w formacie PowerPoint


Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia

pobierz plik w formacie pdf

pobierz plik w formacie word


Wzór zgłoszenia szkody łowieckiej

pobierz plik w formacie pdf

pobierz plik w formacie word


Protokół szacowania szkody w uprawach

pobierz plik w formacie pdf

pobierz plik w formacie word


Materiały pomocnicze na szkolenie Prezesów i Sekretarzy Kół Łowieckich (21.03.2010)

pobierz plik w formacie pdf

pobierz plik w formacie word


Wybory do zarzadu koła i komisji rewizyjnej (21.03.2010)

pobierz plik w formacie pdf

pobierz plik w formacie word


Regulamin obrad (21.03.2010)

pobierz plik w formacie pdf

pobierz plik w formacie word


Protokół Komisji Skrutacyjnej (21.03.2010)

pobierz plik w formacie pdf

pobierz plik w formacie word


Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium (21.03.2010)

pobierz plik w formacie pdf

pobierz plik w formacie word