PÓŁNOCNO-WSCHODNIA KRAINA ŁOWIECKA
monografia

Do końca pierwszego kwartału 2010 r. ukaże się pierwsza, bogato ilustrowana monografia Północno-Wschodniej Krainy Łowieckiej obejmującej rejony działania zarządów okręgowych PZŁ w: Białymstoku, Elblągu, Łomży, Olsztynie i Suwałkach. Dotychczas tak kompleksowego opracowania dla tego rejonu Polski nie było. Uzupełniona, tym samym, zostaje luka w piśmiennictwie polskich krain łowieckich. Opracowania materiałów do monografii podjął się zespół specjalistów z wyżej wymienionych okręgów PZŁ pod kierunkiem dr Janusza Zamojskiego - doświadczonego myśliwego i wieloletniego działacza Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie.

Monografia zostanie wydana w oprawie twardej i będzie liczyła ponad 400 stron formatu A4.

Część ogólna obejmować będzie m.in. następujące rozdziały:

  • Rola łowiectwa w kształtowaniu stosunków społecznych
  • Łowiectwo polskie – od średniowiecza do rozbiorów
  • Łowiectwo polskie pod zaborami
  • Łowiectwo w okresie międzywojennym
  • Polski Związek Łowiecki w okresie powojennym

Część szczegółowa zawiera informacje ujęte w pięciu rozdziałach - opisujących poszczególne okręgi PZŁ, według podobnego układu treści. Zamieszczono tam m.in. informacje o:

  • przyrodniczo-łowieckiej charakterystyce środowiska
  • historii łowiectwa
  • populacjach zwierząt łownych w Okręgu
  • stanie obecnym organizacji PZŁ opisującym m.in. organizowane szkolenia, kynologię, popularyzację łowiectwa, tradycję i kulturę łowiecką oraz trofeistykę i strzelectwo
  • każdym kole łowieckim poszczególnych Okręgów PZŁ według materiałów nadesłanych przez koła.

W oddzielnych podrozdziałach umieszczono informacje o zasłużonych działaczach łowieckich oraz osobach wyróżnionych w poszczególnych Okręgach, najwyższymi odznaczeniami łowieckimi

Pierwszy nakład monografii planowany jest w liczbie 1000 egzemplarzy. Zwiększenie nakładu, które wpłynie na obniżkę ceny, będzie możliwe, ale uzależnione jest od  ilości zamówień napływających z kół łowieckich, od indywidualnych myśliwych, bibliofilów i koneserów literatury myśliwskiej z całej Polski. Cena jednego egzemplarza nie przekroczy 98,- zł.

Zamówienia należy kierować do ZO PZŁ w Olsztynie, ul. Leśna 8, 10-173 Olsztyn, tel. (89)535 15 56, fax (89) 527 97 52, z zaznaczeniem  - Monografia. 

Termin składania zamówień na pierwszy nakład monografii do 10 marca 2010 r. dla instytucji i indywidualnych zamawiających.
Wymagana jest w takim przypadku przedpłata 50,- zł / egzemplarz
na konto ZO PZŁ w Olsztynie nr 59 8857 0002 3001 0100 0954 0001.

UWAGA: Koła Łowieckie Północno-Wschodniej Krainy Łowieckiej składają potwierdzone zamówienia do dnia 25 lutego br. w swoich Zarządach Okręgowych PZŁ, bez konieczności dokonywania przedpłaty.

Dariusz Zalewski
Łowczy Okręgowy