Pracownicy biura ZO oraz numery telefonów do poszczególnych osób

 

Katarzyna Kłyż
 

 (89) 535 15 56 wew. 16

Dorota Szydłowska
 

 (89) 535 15 56 wew. 10

Mariusz Jakubowski
 

 (89) 535 15 56 wew. 15

Krzysztof Sawicki
 

 (89) 535 15 56 wew. 13

Marek Werpachowski
 

 (89) 535 15 56 wew. 11